Arbejdsliv Aftaler

Arbejdstid

 

Lærerkredsen har ingen aftale med Køge Kommune vedr. arbejdstid. Alle aftaler/fælles forståelser er aftalt på skoleniveau.

Arbejdstidsaftalen for Stevns kan læses her

Regneark til visualisering af arbejdstiden på Stevns kan hentes her 

Guide til dialog med din leder om opgaveoversigt - læs den her