Arbejdsliv Aftaler

Løn

Lærernes og børnehaveklasseledernes lønindplacering

Lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn

Gælder lærere og børnehaveklasseledere, som ikke havde optjent 8 års lønanciennitet den 1. april 2000 eller som har været ude af folkeskolen.

Den centralt fastsatte grundløn for børnehaveklasseledere er løntrin 27 + kr. 2.000
Efter 4 års anciennitet er grundlønnen løntrin 30 + kr. 2.000
Efter 8 års anciennitet er grundlønnen løntrin 32.
Efter 12 års anciennitet er grundlønnen løntrin 32 + kr. 7.000

Den centralt fastsatte grundløn for lærere er løntrin 30 + kr. 3.000
Efter 4 års anciennitet er grundlønnen løntrin 34 + kr. 3.000
Efter 8 års anciennitet er grundlønnen løntrin 39.
Efter 12 års anciennitet er grundlønnen løntrin 39 + kr. 10.000

Hertil kommer det centrale lærertillæg på kr. 2.800 samt undervisertillæg på kr. 13.000 årligt samt 0 til 2 lokalt forhandlede løntrin eller anden tillæg. Dette vil være forskelligt fra skole til skole. 

Lærere og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn

Lærere og børnehaveklasseledere, der havde 8 års lønanciennitet den 1. april 2000 og som siden har været ansat uafbrudt i folkeskolen.

Den centralt fastsatte grundløn for børnehaveklasseledere er løntrin 35.

Den centralt fastsatte grundløn for lærere er løntrin 42 + kr. 13.000

Hertil kommer det centrale lærertillæg på kr. 2.800,00 for overenskomstansatte / kr. 3.250,00 for tjenestemænd samt undervisertillæg på kr. 5.500 årligt samt 0 til 2 lokalt forhandlede løntrin eller anden tillæg. Dette vil være forskelligt fra skole til skole. 


(Beløbene der er  nævnt er årlige og 31.03.2000 niveau.)