Medlem Fraktion 4

Aktivitetsudvalget

Fraktion 4 er Danmarks Lærerforenings pensionistfraktion. Alle typer pensionister er medlem af denne fraktion, og har ret til at deltage i aktiviteterne.

Fraktionen har ikke nogen bestyrelse eller andre formaliteter. Der er nedsat et aktivitetsudvalg, bestående af 4 medlemmer, der er valgt på fraktionens årsmøde i marts måned.

Aktivitetsudvalgets medlemmer:

Anne Karlsson, Bellisvej 21, 4600 Køge
E-mail
Telefon: 29 60 22 12

Birgit Pauli, Astersvej 29, 4600 Køge
E-mail: jedi@webspeed.dk
Telefon: 30 69 13 22

Elin Hermansen, Rusgårds Bakke 52, Vigersted, 4100 Ringsted
E-mail
Telefon: 23 30 57 11

Jens Hessel, Vibevej 6, Hellested, 4652 Hårlev
E-mail: ipjh@hotmail.com
Telefon: 23 90 56 06

Mogens Tranders, Antilopevej 40, 4622 Lille Skensved
E-mail: mtranders@hotmail.com
Telefon: 31 34 41 50


I aktivitetsudvalget har vi som mål at lave 8–10 arrangementer om året. Aktiviteterne veksler mellem arrangementer, hvor der er bustransport og spisning og teater/revy, ture med egen transport, foredrag, julefrokost, og årsmøde med spisning.

Der udsendes mail med program til det enkelte medlem og det kan ses ved klik på linket til højre. Der sendes dog stadig program med post til enkelte medlemmmer.

Der er tilbud om otte biografforestillinger om året i månederne februar, marts, april, maj, september, oktober, november og december. Filmene vises om eftermiddagen den anden onsdag i måneden til en billig pris. Ved forestillingen i februar og september kan der købes billetter til fire forestillinger med rabat.

Billetsalg ved Ældresagen i Køge og ved indgangen til Køge Bio.

I marts måned afholdes et årsmøde, hvor der er en kort beretning om årets aktiviteter. Der er lejlighed for at kommer med ønsker og ideer, kritik mv.

Der er valg til aktivitetsudvalget, som p.t. består af 5 medlemmer. Herefter er der spisning og kaffe.

Medlemmerne af Fraktion 4 har ret til at deltage i Kreds 44's generalforsamling.

Hovedforeningen udbyder pensionistkurser, som er gratis for deltagere.

Til alle arrangementer er det tilladt at medbringe ægtefælle, som betaler samme pris som medlemmer. Det er dog ikke tilladt at medbringe ægtefælle, som kunne være medlem af Danmarks Lærerforening, men som ikke er medlem.

Kreds 44 yder tilskud til pensionistarbejdet - penge, som vi anvender til guider, foredragsholdere, transport og lignende. Som hovedregel betaler vi selv entré.

Kredsens kontor er sekretariat.

I er velkomne til at henvende jer til aktivitetsudvalget med spørgsmål, ideer og kritik.

Tilmelding/framelding til ture foregår på kredskontoret på telefon 5666 2966 fra den dag, det fremgår af programmet.