Kontingent

Kontingent 2018

Lærere og børnehaveklasseledere (fraktion 1 og 2): 

490 kr. pr. måned. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 277 kr.

 

 

Pensionister (fraktion 4):

100 kr. pr måned opkræves en gang årligt. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 29 kr.

 

Særlige medlemmer (fraktion 6):

94 kr. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 0 kr.