Medlem Medlemsservice

Løn- og arbejdstidstjek

Får du alle de tillæg på lønsedlen, som du er berettiget til? Er du indplaceret på det rigtige løntrin?

Disse spørgsmål kan være vanskelige at svare på for den almindelige lærer. Selvom de forhandlingsberettigede parter gang på gang har aftalt, at lønsedlerne skal være lettere at forstå, bliver de mere og mere komplicerede. Til højre findes et regneark til tjek af enheder på lønsedlen. 

Kredsen kan i samarbejde med tillidsrepræsentanten kontrollere om den enkelte lærers løn- og arbejdsforhold er i orden.