Om Lærerkreds 44 Lærerkreds44

Styrelsen

Lærerkredsen har en styrelse på syv medlemmer:
Pernille Nørgaard Formand og kongresdelegeret peno@dlf.org
Heine Rasmussen Næstformand og kongresdelegeret hera@dlf.org
Peter Bilde Kasserer og kongresdelegeret pbf@dlf.org
Per Hagbard Hansen Styrelsesmedlem peho@dlf.org
Lisbeth Tønnesen Styrelsesmedlem

lisbeth.toennesen@skolekom.dk

David Møller Styrelsesmedlem damo@dlf.org
Pernille Dunk Larsen Styrelsesmedlem

pedula78@gmail.com

Der er valg til kredsstyrelsen til generalforsamlingen i marts i lige år.