Styrelsen

Lærerkredsen har en styrelse på seks medlemmer:
Pernille Nørgaard Formand og kongresdelegeret peno@dlf.org
Heine Rasmussen Næstformand og kongresdelegeret hera@dlf.org
Peter Bilde Kasserer og kongresdelegeret pbf@dlf.org
Per Hagbard Hansen

Styrelsesmedlem og kongresdelegeret

peho@dlf.org
Lisbeth Tønnesen Styrelsesmedlem


Pernille Dunk Larsen Styrelsesmedlem pedula78@gmail.com

Der er valg til kredsstyrelsen til generalforsamlingen i marts i lige år.