Pensionister

Fraktion 4

Pensionerede medlemmer kan bevare medlemskabet af Danmarks Lærerforening.

Kontingent

For kr. 100,00 om måneden kan pensionerede lærere modtage bladet Folkeskolen og bladet Undervisere og stadig få hjælp fra Danmarks Lærerforening. Kontingentet bliver opkrævet en gang årligt. Lærerkalenderen kan afhentes på kredskontoret. Der vil blive sendt en mail, når vi har kalenderen i hus.

Aktiviteter

Aktivitetsudvalget arrangerer diverse arrangementer.

Det forpligtende kredssamarbejde

bestående af kredsene for Greve, Solrød, Lejre, Roskilde, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Køge og Stevns. Disse har hver valgt to repræsentanter til 1-2 møder årligt til det fagpolitiske pensionistarbejde.

På årsmødet i 2019 blev Mogens Møller og Birgith Baagø valgt til at repræsentere pensionisterne fra Lærerkreds 44.