Politik

Hovedstyrelsesvalg 2015

Kredsstyrelsens anbefalinger til hovedstyrelsesvalget: 6 medlemmer af kredsstyrelsen anbefaler at stemme på Bjørn Hansen, og 1 anbefaler at stemme på Morten Refskov. Læs begrundelserne nedenfor:

Pernille Nørgaard:
Jeg anbefaler medlemmerne af Lærerkreds 44, Køge og Stevns, at stemme på Bjørn Hansen. Hans arbejde er præget af et stort personligt engagement. Jeg ved, at Bjørn med stor arbejdsomhed og seriøsitet vil kæmpe for at sikre respekt om lærergerningen og lærernes mulighed for at udføre deres arbejde professionelt. Jeg oplever, at Bjørn er meget lyttende og dermed tæt på virkeligheden. Han ved godt, at det er helt afgørende, at kræfterne i Danmarks Lærerforening bruges på at medlemmerne sikres et godt arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsvilkår.
Læs mere om Bjørn Hansen her: /media/7757178/bjoern-hansen-kandidat-til-hsvalg-2015.pdf


Heine Rasmussen:
Stem Bjørn Hansen i Hovedstyrelsen.

Bjørn er en stærk spiller på det skolepolitiske område, hvor han i mange år har kæmpet for gode arbejdsvilkår for medlemmerne af Danmarks Lærerforening. Bjørn er arbejdsom og loyal

Hans mangeårige erfaring og store netværk gør jeg ofte brug af i mit daglige arbejde som sagsbehandler og næstformand i Lærerkreds 44.

Jeg anbefaler medlemmerne af Lærerkreds 44, at stemme på Bjørn Hansen til hovedstyrelsesvalget.

Peter Bilde:
Bjørn har gennem de sidste fire år været medlem af forretningsudvalget, den daglige ledelse i DLF.

Bjørn er en stor kapacitet for Danmarks Lærerforenings pædagogiske arbejde. Han er let at få i tale og tager altid de problemer, synspunkter og spørgsmål kredsstyrelsen har til DLF’s politiske niveau seriøst og handler hurtigt på dem.

Per Hansen:
Jeg anbefaler, at man stemmer på Morten Refskov

Han er på linje med alle os, der stemte nej til OK 15. Morten vil arbejde for, at vi igen får en central arbejdstidsaftale, en tilbagerulning af folkeskolereformen, et opgør med lokalløns-tænkningen, en inkluderende folkeskole med et ordentligt arbejdsmiljø og en genrejsning af lærernes og folkeskolens status og anseelse. Det er vigtigt, at vores kommende hovedstyrelse afspejler medlemmernes synspunkter. Stem derfor Morten ind.  Læs mere her: https://www.folkeskolen.dk/569472/sammen-goer-vi-en-forskel---kandidat-til-hovedstyrelsen 

Henning Manley Voigt:
Jeg vil anbefale at stemme på Bjørn Hansen.

Bjørn Hansen sidder allerede i Hovedstyrelsen og vil bl.a. være kreds 44's stemme der. Bjørn har vist sig at være et meget engageret menneske, der kæmper lærernes kamp for et godt arbejdsmiljø, kæmper kampen for at der skal være mere fokus på forholdet imellem for mange opgaver og for lidt tid. Jeg oplever også, at når jeg har mødt Bjørn, virker han meget arbejdsom, lyttende og medlevende og udviser stor forståelse og viden indenfor sit felt. En ikke uvigtig faktor er ligeledes, at han sidder som formand for DLF's skole- og Uddannelsespolitiske udvalg, hvor han har fået stor indsigt og erfaring, en ting som Hovedstyrelsen har stærkt brug for. Sammenlagt kan jeg derfor kun anbefale, at man stemmer på Bjørn Hansen.

David Møller:
Da jeg blev spurgt, om jeg ville være stiller for Bjørn, var jeg ikke i tvivl. Bjørns store viden, smittende engagement og altid rolige fremtoning har i den seneste periode været en stor gevinst for DLF. Dette gør sig gældende, såvel når han bliver kontaktet angående konkrete problemstillinger, som når han tegner foreningen udadtil i de landsdækkende medier.

Derfor tøver jeg ikke med at anbefale alle at stemme på Bjørn til hovedstyrelsesvalget 2015.

Lisbeth Tønnesen:
Bjørn vil kæmpe for ligevægt mellem opgaver og tidsforbrug, så der kan skabes kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og engagement hos lærerne - det har vi brug for!. Derfor anbefaler jeg medlemmerne at stemme på Bjørn.