Læserbrev Køge

Læserbrev op til kommunevalget

”Hvad I ønsker, skal I få”

- Er det nu noget, man kan stole på?

”Vi ønsker Danmarks bedste folkeskole”. ”På skoleområdet vil vi være blandt de 10 % bedste kommuner i landet”. ”Vi vil have en folkeskole med høj faglighed og høj kvalitet i undervisningen”!!!

Der er ingen grænser for Køge-politikeres ambitiøse udmeldinger her op til valget den 17. november.

En folkeskole hvor fagligheden er i top, kvaliteten er super og undervisningen foregår i gode tidssvarende læringsmiljøer. Sød musik i en lærers ører.

Det har børn og unge i Køge fortjent, Køge kommune har jo også for nylig vedtaget en Børn og unge-politik, hvori det hedder: ”Børn og unge er en rigdom”.

Men virkeligheden banker forstyrrende på:

Indenrigsministeriets seneste kommunale nøgletal afslører en - for Køges folkeskoler - ganske trist realitet. I Køge bruges 5.000 kr. mindre pr. elev årligt end gennemsnittet af samtlige danske kommuner! Totalt burde skolevæsenet i Køge altså tilføres noget i omegnen af 32 millioner kr.for blot at være gennemsnitlig. 

Det skal indskydes, at Køge i 2004 ramte dette gennemsnit. Men de seneste 5-6 år har medført betydeligt forringede vilkår for kommunens elever. Køge indtager i dag en bedrøvelig plads som nr. 70 ud af 98 kommuner.

Enkelte politikere har svunget sig op med erklæringer om, at de ønsker en folkeskole helt i top. ”Vi vil være nr. 1”. Uha-da-da!  Det er godt med vision og ambition. Vi ser da også gerne området tilført 275 millioner kr., hvilket vil være prisen for at indfri et sådant ambitiøst og visionært mål.

Lidt jordnært og beskedent kunne vi ønske, at hvis der blot blev afsat de nødvendige midler til vikararbejde, det anbefalede timetal til eleverne i alle fag, timer til holddeling, flere midler til tidssvarende bøger/klassesæt, muligheder for at imødegå et skrigende behov for læreres og børnehaveklasselederes efter- og videreuddannelse, forbedringer af skolernes indeklima og ekstra rengøring m.m., - ja, så ville Køge kommunes skolevæsen måske atter kunne hævde at være gennemsnitligt.

Julen nærmer sig med hastige skridt, og snart synger vi: ”Hvad du ønsker, skal du få”.

Vi afventer spændt, hvad Køges politikere har i posen til det mest kostbare, der findes: Vore børn og unge.

Kredsstyrelsen

Lærerkreds 44, Køge-Stevns

Bjerggade 12, 4600 Køge

Emner

Målgruppe