Indmeldelse

Indmeldelse i Danmarks Lærerforening

Som medlem af Danmarks Lærerforening, har du en stærk fagforening bag dig.

Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.

Hvis du allerede er medlem af en anden fagforening, skal du selv sørge for at melde dig ud, da det ikke sker automatisk ved indmeldelse i DLF.

Du kan melde dig ind via dette link

Du kan få hjælp til indmeldelse ved at kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret: 56 66 29 66.