Arbejdsmiljørepræsentanter

 

Arbejdsmiljørepræsentanter kan vælges på arbejdspladser med mindst 10 ansatte. En arbejdsmiljørepræsentant kan godt være arbejdsmiljørepræsentant for flere overenskomstgrupper. Arbejdspladser med mange ansatte kan godt have ret til flere arbejdsmiljørepræsentanter. Det fremgår af MED-aftalen.

Kredsen afholder ca. et møde i kvartalet med de arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af Danmarks Lærerforening.