Arbejdsmiljørepræsentanter

AMR/TR sikrer, at skoleledelsen afsender skadesanmeldelse til arbejdskadesstyrelsen hurtigst muligt.

AMR/TR sender kopi af anmeldelsen til kredsen.

AMR/TR sørger for, at de to fuldmagter udfyldes og medsendes kopien af anmeldelsen til kredsen.

Kredsen behandler anmeldelsen og videresender eventuelt sagen til DLF.

Kredsen informerer den skadeslidte om sagens gang.

AMR/TR er opmærksom på de muligheder, der ligger i kommunens regi.

Kredsen og DLF kan altid kontaktes i arbejdsskadesager!