Pensionister

Fraktion 4

Pensionerede medlemmer kan bevare medlemskabet af Danmarks Lærerforening.

Kontingent

For kr. 110,00 om måneden kan pensionerede lærere modtage bladet Folkeskolen og stadig få hjælp fra Danmarks Lærerforening. Kontingentet bliver opkrævet en gang årligt. Lærerkalenderen kan afhentes på kredskontoret. Der vil blive sendt en mail, når vi har kalenderen i hus.

Læs mere i folderen: på vej på pension

Pensionister født til og med 31/12 1945 bliver kontingentfri ved det 75. år. Pensionister født fra 1/1 1946 bliver kontingentfri 12 år efter folkepensionsalderen.

Aktiviteter

Aktivitetsudvalget arrangerer diverse arrangementer.

Det forpligtende kredssamarbejde

bestående af kredsene for Greve, Solrød, Lejre, Roskilde, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Køge og Stevns. Disse har hver valgt to repræsentanter til 1-2 møder årligt til det fagpolitiske pensionistarbejde.

Mogens Møller og Birgith Baagø er valgt til at repræsentere pensionisterne fra Lærerkreds 44.