Kontingent

Kontingentsatser (pr. januar 2024)

Lærere og børnehaveklasseledere (fraktion 1 og 2): 

516 kr. pr. måned. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 287 kr.

 

Pensionister (fraktion 4):

112 kr. pr måned, som opkræves en gang årligt. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 35 kr.

Pensionister født til og med 31/12 1945 bliver kontingentfri ved det 75. år. Pensionister født fra 1/1 1946 bliver kontingentfri 12 år efter folkepensionsalderen.

 

Særlige medlemmer (fraktion 6):

103 kr. pr. måned, som opkræves en gang årligt. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 5 kr.