Kontingent

Kontingent

Kredsens kontingent har været uændret siden 1. maj 2010:

 

Lærere og børnehaveklasseledere (fraktion 1 og 2): 

490 kr. pr. måned. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 277 kr.

 

Pensionister (fraktion 4):

100 kr. pr måned opkræves en gang årligt. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 29 kr.

Pensionister født til og med 31/12 1945 bliver kontingentfri ved det 75. år. Pensionister født fra 1/1 1946 bliver kontingentfri 12 år efter folkepensionsalderen.

 

Særlige medlemmer (fraktion 6):

94 kr. Heraf er lokalkontingentet til Lærerkreds 44, Køge og Stevns 0 kr.