Arbejdsliv

Aftaler

Ved ansættelse i Køge og Stevns kommuner som lærer eller børnehaveklasseleder bliver man ansat efter Overenskomsten for lærere m.fl. i folkeskolen.

Ved din ansættelse skal du have et ansættelsesbrev. Heri angives stillingsbetegnelse, arbejdsted, beskæftigelsesgrad og eventuel tidsbegrænsning. Endvidere skal der stå, om der er aftalt prøvetid.