Mere om Aktivitetsudvalget

Fraktion 4 er Danmarks Lærerforenings pensionistfraktion. Alle typer pensionister er medlem af denne fraktion, og har ret til at deltage i aktiviteterne.

Fraktionen har ikke nogen bestyrelse eller andre formaliteter. Der er nedsat et aktivitetsudvalg, bestående af fem medlemmer, der er valgt på fraktionens årsmøde i marts måned.

Aktivitetsudvalget medlemmer kan kontaktes via kredsen.

I aktivitetsudvalget har vi som mål at lave 8-10 arrangementer om året. Aktiviteterne veksler mellem arrangementer, hvor der er bustransport og spisning og teater/revy, ture med egen transport, foredrag, julefrokost og årsmøde med spisning.

Der udsendes mail med program til det enkelte medlem og det kan ses ved klik på linket til højre. Der sendes dog stadig program med post til enkelte medlemmer. Da programmer og nyheder hovedsagligt udsendes elektronisk, opfordrer vi alle medlemmer til at oplyse mailadresse til sekretariatet på kredskontoret.

I marts måneds afholdes et årsmøde, hvor der er en kort beretning om årets aktiviteter. Der er lejlighed til at komme med ønsker, ideer, kritik m.v. Punkter af almen interesse kan diskuteres.

Der er valg til aktivitetsudvalget, som p.t. består af fem medlemmer. Herefter er der spisning og kaffe.

Medlemmerne af Fraktion 4 har ret til at deltage i Kreds 44’s generalforsamling.

Hovedforeningen udbyder pensionistkurser, som er gratis for deltagere.

Til alle arrangementer er det tilladt at medbringe ægtefælle, som betaler samme pris som medlemmer. Det er dog ikke tilladt at medbringe ægtefælle, som kunne være medlem af Danmarks Lærerforening, men som ikke er medlem.

Kreds 44 yder tilskud til pensionistarbejdet – penge, som vi anvender til guider, foredragsholdere, tranport, entreer og lignende.

Kredsens kontor er sekretariat.

I er velkomne til at henvende jer til aktivitetsudvalget med spørgsmål, ideer og kritik.

Tilmelding/framelding til ture foregår på kredskontoret på telefon 56 66 29 66 fra den dag, det fremgår af programmet.