Udmeldelse

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til 044@dlf.org 

Hvis du stadig er medlemsberettiget skal udmeldelsen ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.  Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Overgår du til et arbejde udenfor Danmarks Lærerforenings overenskomstområde kan udmeldelse ske til den nærmeste måned. Der kan på grund af GDPR desværre ikke ske overflytninger til andre faglige organisationer. Du må selv melde dig ind i den relevante fagforening.

Du bliver ikke automatisk udmeldt af Lærernes a-kasse, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening.

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du er pensionist og melder dig ud af foreningen, kan du ikke melde dig ind igen. Du har dog mulighed for at annullere din udmeldelse. I praksis betyder det, at du skal betale kontingentet for den periode, der er gået, siden du meldte dig ud.