Arbejdsliv Kommunerne

MED

Begge kommuner har indgået en MED-aftale.

Lærernes repræsentanter i MED-udvalgene er:

I Køge Kommunes HovedMED-udvalg sidder Pernille Nørgaard fra kredsstyrelsen. I FMU-BUF sidder Pernille Nørgaard, Heine Rasmussen og Lisbeth Tønnesen.

I Stevns Kommunes HovedMEDudvalg sidder Per Hagbard Hansen og Peter Bilde. I MED-udvalget i Børn, Unge og Familie sidder Per Hagbard Hansen, Peter Bilde.