Arbejdsliv Aftaler

Arbejdstid

 

Lærerkredsen har ingen aftale med Køge Kommune vedr. arbejdstid for skoleåret 2019-20. Alle aftaler/fælles forståelser er aftalt på skoleniveau.

Arbejdstidsaftalen for Køge gældende fra august 2020 kan læses her

Arbejdstidsaftalen for Stevns kan læses her

Regneark til visualisering af arbejdstiden på Stevns kan hentes her 

Guide til dialog med din leder om opgaveoversigt - læs den her