Arbejdsliv Aftaler

Ferie

Lærernes ferie er placeret i sommerferien og efterårsferien.

Ferien er placeret fire uger regnet frem til og med den 31. juli samt uge 42 i begge kommuner.

Løntræk i ferien

Har du ikke været ansat i kommunen i hele det foregående år, vil kommunen trække dig i løn i lærernes ferie. Hvis du ikke har optjent ferie andetsteds, kan du, hvis du er medlem af en a-kasse, modtage feriedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge for perioderne. Kontakt a-kassen! 

Erstatningsferie

Er du syg før og ind i ferien, har du ret til erstatningsferie for den del af ferien, hvor du er sygemeldt. Du skal huske at melde dig syg og rask igen. Husk, at det som hovedregel ikke er tilladt at rejse under sygdom. 

Kommunernes ferieplan

Begge kommuner har valgt en fælles ferieplan gældende for alle skoler. Se links til højre.

Ferie

DLFA