Arbejdsliv Aftaler

MED

Begge kommuner har indgået en MED-aftale.

Lærernes repræsentanter i MED-udvalgene:

I Køge Kommunes HovedMED-udvalg sidder Pernille Nørgaard fra kredsstyrelsen. I FMU-Skole sidder Pernille Nørgaard, Heine Rasmussen og Lisbeth Tønnesen.


I Stevns Kommunes HovedMEDudvalg sidder Per Hagbard Hansen og Peter Bilde. I MED-udvalget i Center for Børn og Læring sidder Per Hagbard Hansen, Peter Bilde og David Møller.