Arbejdsliv Aftaler

MED

Begge kommuner har indgået en MED-aftale.

Kredsens repræsentanter i MED-udvalgene:

I Køge Kommunes HovedMED-udvalg sidder Pernille Nørgaard fra kredsstyrelsen. I FMU-Skole sidder Pernille Nørgaard, Heine Rasmussen, Kim Kierkegaard Zachariassen og Ulla Bodekær Jakobsen.


I Stevns Kommunes HovedMEDudvalg sidder Peter Bilde. I MED-udvalget i Center for Børn og Læring sidder Peter Bilde og Pia Kunnerup.