Arbejdsliv Aftaler

Løn

Lærernes og børnehaveklasseledernes lønindplacering

Lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn

Gælder lærere og børnehaveklasseledere, som ikke havde optjent 8 års lønanciennitet den 1. april 2000 eller som har været ude af folkeskolen.

Den centralt fastsatte grundløn for børnehaveklasseledere er løntrin 28 + kr. 2.000
Efter 4 års anciennitet er grundlønnen løntrin 31 + kr. 2.000.
Efter 8 års anciennitet er grundlønnen løntrin 33.
Efter 12 års anciennitet er grundlønnen løntrin 37.

Den centralt fastsatte grundløn for lærere er løntrin 31 + kr. 3.000.
Efter 4 års anciennitet er grundlønnen løntrin 35 + kr. 3.000.
Efter 8 års anciennitet er grundlønnen løntrin 40.
Efter 12 års anciennitet er grundlønnen løntrin 40 + kr. 10.000

Hertil kommer undervisertillæg på kr. 13.000 årligt samt lokalt forhandlede løntrin eller anden tillæg. Dette vil være forskelligt fra skole til skole. 

Lærere og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn

Lærere og børnehaveklasseledere, der havde 8 års lønanciennitet den 1. april 2000 og som siden har været ansat uafbrudt i folkeskolen.

Den centralt fastsatte grundløn for børnehaveklasseledere er løntrin 36 + kr. 4.600.

Den centralt fastsatte grundløn for lærere er løntrin 43 + kr. 13.000

Hertil kommer undervisertillæg på kr. 5.500 årligt samt lokalt forhandlede løntrin eller anden tillæg. Dette vil være forskelligt fra skole til skole. 


(Beløbene der er  nævnt er årlige og 31.03.2000 niveau.)