Arbejdsliv Aftaler

Løn

Lærernes og børnehaveklasseledernes lønindplacering

Lærere og børnehaveklasseledere på Ny Løn

Gælder lærere og børnehaveklasseledere, som ikke havde optjent 8 års lønanciennitet den 1. april 2000 eller som har været ude af folkeskolen.

Den centralt fastsatte grundløn for børnehaveklasseledere er løntrin 28 + kr. 2.000
Efter 4 års anciennitet er grundlønnen løntrin 31 + kr. 4.000.
Efter 8 års anciennitet er grundlønnen løntrin 33 + kr. 2.000.
Efter 12 års anciennitet er grundlønnen løntrin 37 + kr. 2.000.

Den centralt fastsatte grundløn for lærere er løntrin 31 + kr. 3.000.
Efter 4 års anciennitet er grundlønnen løntrin 35 + kr. 3.000.
Efter 8 års anciennitet er grundlønnen løntrin 40.
Efter 12 års anciennitet er grundlønnen løntrin 40 + kr. 10.000

Hertil kommer undervisertillæg på kr. 13.000 årligt samt Køge- og Stevnstillæg på hhv. 11.000 og 11.750 kr. årligt.

Lærere og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn

Lærere og børnehaveklasseledere, der havde 8 års lønanciennitet den 1. april 2000 og som siden har været ansat uafbrudt i folkeskolen.

Den centralt fastsatte grundløn for børnehaveklasseledere er løntrin 36 + kr. 6.600.


Den centralt fastsatte grundløn for lærere er løntrin 43 + kr. 13.000

Hertil kommer undervisertillæg på kr. 13.000 årligt samt Køge- og Stevnstillæg på hhv. 11.000 og 11.750 kr. årligt.


(Beløbene der er  nævnt er årlige og 31.03.2000 niveau.)