Medlem Medlemsservice

Barsel

Barselsorloven kan sammensættes på et utal af muligheder. 2. august 2022 kommer der nye regler (EU-direktiv).

Regler for fødsler senest 1. august 2022:

Varsler:

Senest 3 måneder før forventet fødsel:
Den gravide skal give meddelelse til arbejdsgiver om graviditeten og oplyse, hvornår barselsorloven regnes med at blive påbegyndt.
Senest 4 uger før forventet fødsel: 
Faderen skal underrette om de 2 uger ved fødsel.
Senest 8 uger efter fødsel:
Begge forældre skal meddele arbejdsgiveren, hvornår de vil anvende barselsugerne.

Sådan planlægges barslen

Man har ret til 52 ugers barsel ifølge loven.
4 uger før forventet fødsel + 46 uger efter fødsel + 2 til faderen. Ifølge vores overenskomst har moderen ret til fuld løn i 8 uger før forventet fødsel. I de 8 uger før forventet barsel medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Antal uger

Hvem

Placering

Indkomst

8 uger

Mor

8 uger før termin (terminsdatoen medregnes)

Fuld løn

14 uger

Mor

1.-14 uge efter fødslen

Fuld løn

2 uger

Far/medmor

2 uger i de første 14 uger efter fødslen

Fuld løn

6 uger

Mor

Normalt 15. - 20. uge efter fødslen

Fuld løn

7 uger

Far/medmor

 

Fuld løn

6 uger

Mor eller far/medmor 

 

Fuld løn

13 uger

Mor eller far/medmor 

Valgfrit hvornår

Dagpenge

I det ovenstående er det forudsat, at både mor og far er kommunalt ansat. Er det ikke tilfældet kan begge forældre få de 6 uger til "far eller mor", hvis det er i begge forældres overenskomst.

Sammenhængen mellem fravær, dagpenge og løn, grafisk illustreret her.

 

Regler for fødsler fra 2. august 2022:

Varsler:

Senest 3 måneder før forventet fødsel:
Den gravide skal give meddelelse til arbejdsgiver om graviditeten og oplyse, hvornår barselsorloven regnes med at blive påbegyndt.
Senest 4 uger før forventet fødsel: 
Faderen skal underrette om de 2 uger ved fødsel.
Senest 6 uger efter fødsel:
Begge forældre skal meddele arbejdsgiveren, hvornår de vil anvende barselsugerne.

Sådan planlægges barslen

Man har ret til 52 ugers barsel ifølge loven.
4 uger før forventet fødsel + 46 uger efter fødsel + 2 til faderen. Ifølge vores overenskomst har moderen ret til fuld løn i 8 uger før forventet fødsel. I de 8 uger før forventet barsel medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Hvis begge forældre er lønmodtagere har de hver især 9 ugers øremærket barsel samt 13 uger, der kan overdrages helt eller delvist til den anden forælder. Reglerne for løn under barsel er der (endnu) ikke ændret på (er vist med gult herunder).

Barselsregler

Er den ene forælder ikke lønmodtager, kan vedkommende overdrage op til 22 uger til den anden forælder.

Fra 1. januar 2024 kommer der regler om mulighed for overdragelse af barsel til sociale forældre (især for LGBT+ og soloforældre).

Ens for begge sæt regler:

Ferie

Da man ikke kan holde ferie i barselsorloven, vil der oftest være op til 5 ugers erstatningsferie, som kan placeres i forbindelse med barselsorloven (efter aftale med arbejdsgiveren) eller udbetales efter reglerne i ferieloven.

Forlænget barselsorlov

Efter de 22 uger med dagpenge kan man forlænge med 8 uger, og yderligere med 6 uger. Der er ikke dagpengeret til disse uger, men udbetalingen af dagpenge bliver strakt ud til hele perioden. Bemærk, at muligheden for udskydelse af barslen ikke kan bruges samtidig med muligheden for forlængelse.  

Udskydelse af barselsorloven

Retsbestemt:
Forældre har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af barselsorloven til senere afholdelse, dog inden barnet fylder 9 år. Kun en af forældrene kan benytte retten. Der er et varsel på 16 uger ved den retsbestemte udskydelse. Retten fastholdes over for en ny arbejdsgiver.
Aftalebestemt:
Efter aftale med arbejdsgiveren kan op til 32 uger udskydes. Begge forældre kan benytte muligheden. Orloven kan anvendes drypvis senere (omsorgsdage) eller samlet, alt efter aftale. Man aftaler også varslingen. Ved ny arbejdsgiver skal aftalen genforhandles.

Delvis genoptagelse af arbejdet under barselsorloven

Arbejdet kan efter aftale med skolelederen genoptages delvist. Barselsdagpengene bliver så nedsat med det antal timer arbejdet genoptages i. Barselsdagpengeperioden kan så forlænges med dette antal timer. (Der er særlige regler i de første 14 uger efter fødslen.)

Der optjenes både pension, anciennitet og ferie i dagpengeperioden

Der kan søges om nedsat kontingent i perioden på dagpenge. Bemærk der kan ikke gives nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft. Du kan finde det her: /medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/nedsaettelse-af-kontingent 

Kontakt kredsen for yderligere informationer og beregninger!

Links