Medlem Medlemsservice

Sygefravær

Ved langtidssygdom kontakt kredsen

Hvis du ønsker hjælp til at drøfte fremtidsmulighederne i forbindelse med langtidsfravær, er du til enhver tid velkommen til at rette henvendelse til kredskontoret. Vi har tavshedspligt og kan blandt andet rådgive dig om lovgivning og bistå med at formidle og varetage kontakten til bopælskommunen og arbejdspladsen.

Kredsen deltager gerne i møder med jobcenteret.