Medlem Medlemsservice

Pension

Der er to typer pensioner for lærere

Tjenestemandspension

De lærere, der var tjenestemænd inden kommunaliseringen 1. april 1993, har fastholdt deres tjenestemandsstatus og -pension. Ligeledes er skoleledere tjenestemænd.
Tjenestemænd kan få beregnet pensionens størrelse på kredskontoret. Eller forsøge sig på www.tjenestemandspension.dk.

Overenskomstpension

Alle andre end de ovennævnte er overenskomstansatte. Der indsættes 17,3% af lønnen på en konto i Lærernes Pension (19,8% for de såkaldte '93-ere). Du kan læse mere på Lærernes Pension på www.lppension.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte kredsen.