Medlem Medlemsservice

Nyansat

Velkommen som medlem af Lærerkreds 44 Køge og Stevns, som er den lokale afdeling af din fagforening.

På din arbejdsplads er der valgt en tillidsrepræsentant, som vil holde et møde med dig og gennemgå dine ansættelses-, ferie- og organisationsforhold m.v.

Lærerkredsens arbejdsområder er mangfoldige. Af de væsentligste kan nævnes: Lønaftaler – forhandling på de enkelte skoler og med kommunerne, forhandlinger om arbejdstid og andre personalepolitiske forhold, rådgivning af den enkelte lærer, lærergrupper, ledere og skoler vedrørende tjenstlige forhold.

Hvis du får brug for rådgivning om pædagogiske, økonomiske eller ansættelsesmæssige forhold, er du altid velkommen til at henvende dig til kredsen eller tillidsrepræsentanten.

Vi vil også gøre dig opmærksom på vores hjemmeside: www.kreds44.dk og Danmarks Lærerforenings hjemmeside: www.dlf.org , hvor du kan finde en lang række informationer af både faglig og pædagogisk karakter.

Kredskontorets åbningstider er:

Mandag til torsdag: kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-12.00. 

Der er 6 valgte medlemmer af kredsstyrelsen:

og Helle Vingaard (ansat sekretær).